Skip to main content

 REGLEMENT

De volledige activiteit valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur bestaande uit Carin van Buren en Peter van Helden. Bij eventuele onduidelijkheden nemen zij de uiteindelijke beslissingen.
De organisator, Hart van Goeree Overflakkee, behoudt zich het recht om op elk moment de Avond4Daagse, een punt van het draaiboek of de wijze waarop deze plaatsvindt te wijzigen, indien dit ten gevolge van onvoorzienbare omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil om noodzakelijk zou zijn. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zijn van deelname aan de Avond4daagse. De organisator zal nooit verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het verzenden van post, voor drukfouten en eventuele gebreken aan de prijzen cq medailles.

Om het voor iedereen leuk en gezellig te houden zijn er een aantal spelregels waar we ons aan dienen te houden.
De belangrijkste zijn:

 • Luister naar de aanwijzingen van de organisatie, de EHBO, de verkeersregelaars, de meesters en de juffen. Ouders / begeleiders blijven verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en zorgen ervoor dat de huisregels worden nageleefd!
 • Gooi afval niet op straat, maar in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Rolstoelen en buggy’s mogen worden meegenomen c.q. gebruikt.
 • De versnaperingen die worden uitgedeeld door onze sponsors zijn alleen voor de betalende deelnemers en begeleiders.
 • Iedere school/vereniging of groep dient de stoet goed mogelijk aaneengesloten te houden.
 • Het is niet toegestaan op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke en/of andere levensovertuiging.
 • Het is verboden alcoholische dranken mee te nemen, tenzij deze op de laatste avond in gesloten verpakking zijn verkregen.
  HET IS OP ALLE 4-AVONDEN NIET TOEGESTAAN ALCOHOLISCHE DRANKEN TE NUTTIGEN!
 • Het is niet toegestaan dieren mee te voeren in de stoet, uitgezonderd honden mits aangelijnd.
 • Het is niet toegestaan voertuigen mee te voeren in de stoet, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming voor is verleend door de organisatie.
 • Het is niet toegestaan liederen aan te heffen die aanstootgevend en/of discriminerend zijn.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie

 DEELNAME

Tot 12 jaar: uitsluitend onder begeleiding volwassene

 ADVIES

Verder hebben we nog een paar adviezen:

 • Zorg iedere dag voor voldoende water tijdens het lopen. Drink voldoende!
 • Let op! Er zijn onderweg geen toiletten aanwezig. Ga van tevoren dus naar het toilet.
 • Gebruik bij regen geen regenpak (zweten), maar het liefst een regencape.
 • Kijk elke dag even wat voor weer het wordt en pas je kleding hierop aan.
 • Zorg voor goede schoenen met voldoende steun en voor goede sokken. Geen slippers!

Verzoek aan scholen/verenigingen
Houdt de route schoon! Neem een tasje mee voor het afval van uw groep.